Hiện cuộc sống đặt ra rất nhiều trách nhiệm, thách thức với nhà giáo. Với tư cách là Bộ trưởng - người đứng đầu ngành, tôi rất hiểu và sẽ cùng làm, sẽ đại diện cho các thầy cô để ...